พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้า ที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอัน ได้แก่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมาย
ปี : ประเภท
 

หัวข้อ เอกสารแนบ
เสวนาวิชาการ ... ดาวน์โหลดเอกสาร
1  2
สัมมนา "Rethinking Mekong"... ดาวน์โหลดเอกสาร
สัมมนา "การเชื่อมโยงในอา... ดาวน์โหลดเอกสาร
 

หัวข้อ เอกสารแนบ
เชียงของในวันนี้... ดาวน์โหลดเอกสาร
Thaksin Shinawatra and Thailand's New Conflict... ดาวน์โหลดเอกสาร
โทรคมนาคมกับการปฏิรูปกา... ดาวน์โหลดเอกสาร
 

หัวข้อ เอกสารแนบ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อ... ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายส่งกลับผู้พลัดถิ่... ดาวน์โหลดเอกสาร
The ASEAN Way กับ สนพ. นานมี บุ๊คส์... ดาวน์โหลดเอกสาร
 

หัวข้อ เอกสารแนบ
โครงการในปี 2555... ดาวน์โหลดเอกสาร
1
โครงการ งานวิจัย ปี 2544... ดาวน์โหลดเอกสาร