พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้า ที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอัน ได้แก่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมาย
ปี :

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หัวข้อ
15/11/2016 08/10/2153 Meeting with USSH, Vietnam Nov14, 2016
31/10/2016 23/09/2153 "Mekong Regionalism and New Phase of Development: A New Analytic Frameworks" Oct 29, 2016
06/10/2016 29/08/2153 Sino-Thai Cooperation Seminar 25-27 Sep 2016
01/09/2016 25/07/2153 5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น (จ.อุบลราชธานี 31 ส.ค. 2559)
01/09/2016 25/07/2153 รวมภาพงานสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”
04/08/2016 27/06/2153 ภาพงานสัมมนา "ทะเลจีนใต้หลังคำตัดสินของศาลโลก: สงบหรือปั่นป่วน" 28 ก.ค.59
10/02/2016 02/01/2153 สัมมนา "อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย" 9 ก.พ. 59
07/05/2015 29/03/2152 Dean of Harpur College of Arts and Science, Binghamton University, USA.
02/03/2015 23/01/2152 อาจารย์ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ บรรยายเรื่อง ภัยคุกคามของชาติภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมุมมองของภาควิชาการ (วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 )
30/01/2015 23/12/2151 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บมจ.ปตท. เข้าพบ 29 ม.ค. 2558