พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้า ที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอัน ได้แก่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมาย