พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter

The ASEAN Way กับ สนพ. นานมี บุ๊คส์

บทคัดย่องานวิจัย
The ASEAN Way

ประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลังจับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียนเพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

 

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมจากตำราเรียน ช่วยครูผู้สอนเติมเต็มความรู้อย่างรอบด้าน และทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

ในชุดมี 12 เล่ม ได้แก่

1. ลาว  2.สิงคโปร์  3.อินโดนีเซีย  4.เมียนมาร์   5.ฟิลิปปินส์   6.กัมพูชา

7. บรูไน  8.ไทย  9.มาเลเซีย   10.เวียดนาม  11.ติมอร์เลสเต  12.อาเซียน

ราคาเล่มละ 135 บาท หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป